ชนะเลิศ การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับประเทศ

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เด็กหญิงสุภาพร อินทะเสน เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผาติกิจ เด็กชายกาจบัณฑิต ประทุมตรี ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเบญจมาพร บานชื่น ชนะเลิศ การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ ได้รับ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนี้ ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลเกียรติยศในพิธีปิดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ระดับประเทศ จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
และเวลา 13.00 น. นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน จากเทศบาลตำบลส้มป่อยมายังโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อยผู้บริหารท้องถิ่น กำนันตำบลส้มป่อย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี