โครงการอบรมการป้องกันเเก้ไขปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดโครงการอบรมการป้องกันเเก้ไขปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมี นางชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลส้มป่อย เป็นประธานเปิดโครงการ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนายการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะครูบุคลากรเข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม