รับการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน “สภานักเรียน” กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน “สภานักเรียน” กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง โดยคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงศึกษาธิการ โดย มี นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกุลรภัส ปิยะวงษ์ คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นำประธานสภานักเรียนและคณะบริหารสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ