สรุปผลการเเข่งขันกีฬา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรเกมส์ ครั้งที่ 10 กีฬาเทเบิลเทินนิส

สรุปผลการเเข่งขันกีฬา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธรเกมส์ ครั้งที่ 10 กีฬาเทเบิลเทินนิส ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 🏓ผลปรากฏว่า ทีมโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้รางวัล 8 เหรียญทอง 🥇 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 🥉
ได้เเก่
– ชายเดี่ยว15
ด.ช.ธราธร เปล่งศรี เหรียญเงิน 🥈
ด.ช.ปัณณวิชญ์ สุตะพันธ์ เข้ารอบ8คนสุดท้าย
– หญิงเดี่ยว 15
น.ส. อนุธิดา บริบาล เหรียญทอง🥇
น.ส.ละออรัตน์ หงษ์อินทร์ เหรียญเงิน🥈
– ชายเดี่ยว 18
นายอรรณพ สมอุปฮาด เหรียญทอง🥇
นาย ธีรพัฒน์ ศรีใสย์ เหรียญทองเเดง🥉
– หญิงเดี่ยว18
นางสาว ปวริศา อินธิ์จักร เหรียญทอง🥇
นางสาวกันติชา สายหงษ์ เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
– ชายคู่15
ด.ช.ธราธร เเละ ปัญณวิชญ์ เหรียทอง 🥇
ด.ช.กฤษฎา เเละด.ช.พิชยะ เหรียญทองแดง🥉
– หญิงคู่15
ด.ญ.อนุธิดา เเละ ด.ญ.ละออรัตน์ เหรียญทอง🥇
ด.ญ.อรพินท์ และ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์
เหรียญเงิน🥈
– คู่ชาย18
นายอรรณพเเละนายธีรพัฒน์เหรียญเงิน🥈
นายปรินทร และ นายฐาวรากรณ์ เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย
– คู่หญิง18
น.ส ปวริศาเเละน.ส.กันติชาเหรียญทอง🥇
น.ส.เกวลิน เเละน.ส.ณัฐณิชาเหรียญทองเเดง🥉
– คู่ผสม15
ด.ช.ธราธรเเละด.ญ.อนุธิดาเหรียญทอง🥇
ด.ช.ปัณณวิชญ์เเละด.ญ.ละออรัตน์เหรียญเงิน🥈
– คู่ผสม18
นายอรรณพเเละน.ส.ปวริศาเหรียญทอง🥇
นายธีระพัฒน์เเละน.ส.กันติชา เหรียญทองแดง🥉
สรุปเหรียญ รวมทั้งหมด 17 เหรียญ 🏆🏓