พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ สนามโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธี และนายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 7 กอง จำนวน 282 คน