กิจกรรม สุนทรภู่รำลึก ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีคนสำคัญของไทยและของโลก โดยมีพิธีสดุดีสุนทรภู่ การแสดงละครอิงบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การประกวดแต่งกายตัวละครจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ การประกวดร้องเพลงในวรรณคดี และ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 มีการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยตลอดสัปดาห์