รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เกียรติบัตรระดับชาติ | เกียรติบัตรระดับภาค