รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 โดยมี นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน แนะนำการศึกษาต่อให้โอวาท นักเรียน ม.1 และ ม.4 และ คณะครู ได้บรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 จำนวน 77 คน ม.4 จำนวน 62 คน