นำเสนอนวัตกรรม One Class One Product การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ The National and International Conference Education

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำโดย นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และ นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม One Class One Product ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ The National and International Conference Education ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมศรีนครลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ