ประชุมวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA

วันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำโดย นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA