ยินดีต้อนรับ นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ
นายณัฐวุฒิ หารไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ด้วยความยินดียิ่ง