มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนผู้กักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเเรียนที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ บ้านโก ตำบลส้มป่อย และได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 3,000 บาท แก่ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหมอก เทศบาลตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019