โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 28 มีนาคม 2564 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมโดย ผอ.วันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และในการนี้ ท่านธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และท่าน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ให้กำลังใจ ทีมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เทศบาลตำบลส้มป่อย รพสต.ส้มป่อย สสอ.ราษีไศล สสจ.ศรีสะเกษ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก และ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้