กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 19 มีนาคม 2564 สร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในฐานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลายเช่น กิจกรรมเดินทางไกล, กิจกรรมฐานประสาทสัมผัส ,กฎและคำปฏิญาณ, ปีนป่าย, ปฐมพยาบาล, การผูกเงื่อน , การกางเต็นท์, การแสดง โดย นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีลูกเสือ และเนตรนารี ม.1-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวณ 268 นาย ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ