การแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวามคม 2563 ประกอบไปด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน

ดาวโหลดเกียรติบัตร

 • ฟุตบอลชาย ม.ต้น
 • ฟุตบอล หญิง ม.ต้น
 • ฟุตบอลชาย ม.ปลาย
 • ฟุตบอล หญิง ม.ปลาย
 • วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น
 • วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
 • วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย
 • วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย
 • บาสเกตบอล ชาย ม.ปลาย
 • บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย
 • เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น
 • เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย
 • เทเบิลเทนนิส ม.ต้น
 • เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย
 • เปตอง ชาย ม.ต้น
 • เปตอง หญิง ม.ต้น
 • เปตอง ชาย ม.ปลาย
 • เปตอง หญิง ม.ปลาย
 • กีฑา