คณะกรรมการนักเรียนรับเกียรติบัตรและส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน 2563-2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการธนกฤต เกตุไชยเลิศ​ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมดอกไม้ให้กับประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา​2563​ และมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับประธานคณะกรรมการ​นักเรียน​ ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา และได้กล่าวให้โอวาทชื่นชมยินดีในความเสียสละเพื่อส่วนรวม​ และการตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นอีกด้วย