เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามโครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีครูและนักเรียนที่ผ่านการตรวจคัดกรองพร้อมใจกันบริจาคโลหิตทั้งหมด ๖๑ คน

>> : ดาวโหลดเกียรติบัตร