คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารสารสนเทศ SESA และโปรแกรม SMSS ปีการศึกษา 2562

221/256222 ตุลาคม พ.ศ. 2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารสารสนเทศ SESA และโปรแกรม SMSS ปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น