พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563


       วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล   จากนั้น นายอภิเชษฐ์ ศรศรี ประธานนักเรียน นำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน 
        ในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา  นอกจาก ธูปเทียนแล้ว ยังมี ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม  ดอกมะเขือ สื่อถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน  หญ้าแพรก สื่อถึง ความอดทนและเรียนรู้ได้เร็ว  จากนั้น นักเรียน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ นับถือครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดการสอบเข้าเรียนต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 และให้โอวาทแก่นักเรียน  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น