โรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2553

ใส่ความเห็น