พิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 44 ปี โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 19 ก.ค.2519 ครบรอบ 44 ปี ครูและนักเรียนร่วมกับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน อดีตผู้บริหารครูอาวุโสที่เคยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ในโอกาสนี้ได้ ร่วมกันปล่อยปลาในสระของโรงเรียนอีกด้วย ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น