พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 และปัจฉิมนิเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 และปัจฉิมนิเทศ

ใส่ความเห็น