การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ การประชุมครบวาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 3 และ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่

ใส่ความเห็น