ด่วนที่สุดการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นเพิ่มเติม

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๕๓๙๘ด่วนที่สุด2019-10-25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,เบญจลักษ์พิทยา,ศรีรัตนวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สิงห์สามัคคีวิทยา,ศิลาทองพิทยาสรรค์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,สอนแก้วว่องไววิทยาการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น