คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

จำนวนผู้เข้าชม : 72

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่" href="https://sompoy.ac.th/2019/archives/327">Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารสารสนเทศ SESA และโปรแกรม SMSS ปีการศึกษา 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 19

Read more

ด่วนที่สุดการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชม : 18

ด่วนที่สุดการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นเพิ่มเติม" href="https://sompoy.ac.th/2019/archives/122">Read more