ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการนิติศาสตร์รำลึก “วันระพี”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธารนรินทร์ ชินบุตร และ นางสาวณัฏฐา โพธิวัฒน์ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการนิติศาสตร์รำลึก “วันระพี” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ