โครงการ​ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน “สมส่วน สดใส สมองดี มีพลานามัย”

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน “สมส่วน สดใส สมองดี มีพลานามัย” ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจาก​โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย​ ​กิจกรรมขยับกาย สบายชีวี​ นำโดย นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นายณัฐวุฒิ หารไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​ พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โรงเรียนส้มป่อยพิมยาคม