โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลซึมเศร้าด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจัดโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลซึมเศร้าด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รับงบสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส้มป่อย และได้รับเกียรติจาก นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส้มป่อยมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมแสดงดนตรี กิจกรรม to be number one dancercise และค่ายศิลปะ ได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น