นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยคม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ ทางการบริหารการศึกษา สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยคม เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางการบริหารการศึกษา สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา