โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี การศึกษา 2565 สนับสนุนโดย Huaqiao University

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรม โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2565 สนับสนุนโดย Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี้ยะเหมิน โดยได้รับเกียรติจาก นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก MR.ROUNGRO PENGJAM is appointed as Director of Admission Office of Huaqiao University in Sisaket, Thailand กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 470 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะวิทยากรจาก Huaqiao University และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้