กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และ การอบรมระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำโดย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเลพติดโลก มีกิจกรรมดังนี้ ประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพ และ อบรมให้ความรู้พิษภัยและโทษจากเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจอำเภอราษีไศล และในวันเดียวกันโรงเรียนส้มป่อยยังได้จัดอบรมระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลตำบลส้มป่อย และ เทศบาลตำบลดู่ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการรับมือกับสถาณการณ์ฉุกฌฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้