พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรม “ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565” ณ หอประชุมส้มป่อยศรีนุสรณ์ โดย นางวันดี พรหมมา เป็นประธานในพิธี ประธานนักเรียนกล่าวนำบทบูชาครู จากนั้น ผู้แทนนักเรียนนำพานธูปเทียน พานดอกไม้ เพื่อขอพระพรแก่คณะครู เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม และบทสรภัญญะกลอน มาลาดวงดอกไม้ เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจแด่คุณครูในโอกาสวันไหว้ครู