ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตุ้มโฮม แบ่งปัน สร้างสรรค์ ส.ป.พ. ประจำปี 2565

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตุ้มโฮม แบ่งปัน สร้างสรรค์ ส.ป.พ. ประจำปี 2565 ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2565 ได้รับเกียรติจาก พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธี และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้เข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ร่วมระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ยอดผ้าป่ารวม 1,111,131.28 บาท (ข้อมูล 16 เมษายน 2565) ในนามของ ผู้บริหารโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ