การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563 โดยได้รับความกรุณาจาก รองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล พระครูสุเมธศีลคุณ เป็นประธานเปิดการสอบพร้อมกับให้โอวาท แก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผอ.วันดี พรหมมา และคณะครูได้ให้กำลังใจ ในครั้งนี้ด้วย