โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ระดับ ScQA

ใส่ความเห็น