ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)