โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เลขที่ 102 บ้านส้มป่อย หมู่ 15 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ : 045-960-410 โทรสาร : 045-960-410

Sompoypittayakhom School
102 BanSompoy Moo 15 Sompoy Rasisalai District Sisaket 33160
Tel : 045-960-410 Fax : 045-960-410
Email
: webmaster@sompoy.ac.th
: info@sompoy.ac.th