สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร
ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรที่ดินส่วนพระองค์
ณ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม 29 ต.ค. 2558

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม 14 ส.ค.2558