อัลบั้มภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

วัน/เดือน/ปี
ภาพกิจกรรม
2564-06-16รับมอบอุปกรณ์และชุดกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล โครงการส้มป่อยพิทยาคมอคาเดมี่
2564-06-07เทศบาล ต.ส้มป่อย รพ.สต.ส้มป่อย ร่วมกับโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปฏิบัติการตามแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโควิด-19
2564-06-01ปฐมนิเทศรับอุปกรณ์การเรียนชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ม.1-ม.6
2564-05-28การอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (covid-19)
2564-05-25การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564
2564-05-22ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
2564-05-15สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
เรื่องอัลบั้มภาพกิจกรรม