บัญชีสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ที่
เรื่อง
สื่อ
หมายเหตุ
9 มิ.ย.65วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนการประเมิน OBECQAสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
4 ธ.ค.64นำเสนอโรงเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตาม สพมสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
13 ต.ค.64กิจกรรมเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
24 ก.ย.64รูปแบบการเรียนออนไลน์สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
16 มิ.ย.63การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
10 มิ.ย.63พุธเช้าข่าวโรงเรียน ห้องเรียนปลอดโควิดครูศิษย์ทำได้สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
6 มิ.ย.63หนูทำได้ ครูศิษย์คิดต้านภัย ทำหน้ากากอนามัยใช้เองสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
1แนะนำโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2การประเมิน สมศ รอบ 4สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
3ขับเสภา ต้อนรับ ผอ. เขต สพม.28สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
4การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
5เครื่องปั่นดินเผาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโกสื่อวีดีทัศน์ผลงานนักเรียน
x...สื่อวีดีทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม