ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย