ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)...คลิกดูรายละเอียดที่นี่

แนะนำบุคลากรใหม่


นายกิตติศักดิ์ บวรรัตนกุล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 กรกฎาคม 2533
การศึกษา : ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ประสบการณ์ทำงาน : โรงเรียนบ้านโคกสูง(ในโครงการพระราชดำริ) สพป.บร.2