อบรมปรับพื้นฐาน ม.1,4
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม พศ.2561 เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน
วันที่ข่าว : 10/05/2561
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้โพส : นายสมิทธ์ ปัทมวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 10 พฤษภาคม พศ.2561 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อคัดกรองและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป โดยมีนายบัญชา ติละกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนม.1และ4 เข้าร่วมเป็นจำนวน 180 คน มีฐานกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.กลุ่มพัฒนาการอ่านและการเขียน
2.กลุ่มพัฒนาการคิด คำนวณ
3.กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6.กลุ่มพัฒนากิจกรรมแนะแนว


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]