ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ข่าว : 18/03/2560
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2560 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]