» ข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมล่าสุด
ค้นหา:
วันที่
หัวข้อข่าว หน่วยงานที่โพส
02/09/2561 ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
31/08/2561 รายงานผลการประเมินโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
07/06/2561 ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายน้ำดื่ม ปี 2561 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/05/2561 อบรมปรับพื้นฐาน ม.1,4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
28/05/2560 เกียรติบัตรอบรมระบบ SMSS สำหรับครูทุกคน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10/05/2560 แบบฟอร์แผนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
02/04/2560 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18/03/2560 ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14/11/2559 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2560 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •